مفهوم لجنکش
مقالات پمپ

لجنکش چیست و نکاتی که باید به آن توجه کرد

لجنکش ها از پمپ های مستغرق بوده که جهت پمپاژ لجن ها، سیلات غلیظ، فاضلاب ها، آب و گل و … طراحی و ساخته شده اند.