پمپ وسیله ایست که سیال یا مایعات را از ارتفاعی پایین تر به ارتفاعی بالاتر یا از نقطه ای با فشار بالا به نقطه ای با فشار پایین منتقل می کند در واقع پمپ به سیال انرژی می دهد که این انرژی بصورت فشار یا همان هد پمپ بیان می گردد همچنین پمپ ها حجمی از سیالات را منتقل می کنند که این حجم را در واحد زمان بیان می کنند که به آن دبی می گویند. در انتخاب پمپ ها باید به ساختار و ساختمان، هد، دبی، راندمان و توان مصرفی پمپ و همچنین نوع سیال توجه ویژه گردد.

پارسه پمپ در این بخش به ارائه پمپ ها با توجه به ساختار و برند در نوع های مختلف پرداخته است.