سمپاش

سمپاش از جمله ادوات کشاورزی ارزشمندی است که عمل سمپاشی در باغ های کوچک و بزرگ را آسان کرده است. سمپاش ها به ما امکان صرفه جویی در مصرف سموم، پاشش یکنواخت سموم بر روی گیاهان، استفاده به اندازه از سمون با توحه به نوع گیاهان و امکان سمپاشی تمام قسمت های گیاه حتی زیر برگ ها (میزان حشرات و بیماری نباتات در این قسمت بیشتر است) را می دهد.

سمپاش ها بر اساس نوع کاربرد، حجم،نحوه عملکرد و… به مدل های مختلف زیر تقسیم می شوند:

۱- سمپاش های دستی

۲-سمپاش های شارژی

۳-سمپاش های پشتی موتوری

۴-سمپاش های زنبه ای

۵-سمپاش های فرغونی

۶-سمپاش های پشت تراکتوری

سبد خرید
اسکرول به بالا