ژنراتور

ژنراتور به ماشینی گفته می شود که از طریق القای الکترو مغناطیس انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. انرژی مکانیکی یا در واقع انرژی ورودی به ژنراتور می تواند موتور های درون سوز، توربین های بخار، توربین های بادی و آبی باشد.

سبد خرید
اسکرول به بالا