موتور های تکفاز
مقالات الکتروموتور

موتور های الکتریکی تکفاز

موتورهای الکتریکی تکفاز عموما کاربردهای غیر صنعتی داشته زیرا ارزانتر و دارای هزینه نگهداری کمتری می باشند